Leo (verkauft)

Junghengst

Geboren: 05.06.2020

Abgabe: Anfang Juni 2021

Mutter: Elara

Vater: Fighter

 

Lucky (verkauft)

Junghengst

Geboren: 25.06.2020

Abgabe: Ende Juni 2021

Mutter: Himba

Vater: Amigo

 

Lina (verkauft)

Jungstute

Geboren: 07.07.2020

Abgabe: Anfang Juli 2021

Mutter: Belina

Vater: Fighter

 

Luke (verkauft)

Junghengst

Geboren: 29.07.2020

Abgabe: Ende Juli 2021

Mutter: Anouk

Vater: Amigo

Leni (verkauft)

Jungstute

Geboren: 26.08.2020

Abgabe: Mitte August 2021

Mutter: Ebony

Vater: Amigo

 

 

Lenny (verkauft)

Junghengst

Geboren: 27.08.2020

Abgabe: Mitte August 2021

Mutter: Ida

Vater: Amigo

 

Lupo (verkauft)

Junghengst

Geboren: 10.09.2020

Abgabe: Anfang September 2021

Mutter: Tabea

Vater: Amigo

Lola (verkauft)

Jungstute

Geboren: 12.09.2020

Abgabe: Anfang September 2021

Mutter: Melly

Vater: Amigo

Lara (verkauft)

Jungstute

Geboren: 20.09.2020

Abgabe: Mitte September 2021

Mutter: Ciara

Vater: Amigo